Aj keď spoločnosť sa v súčastnosti špecializuje najmä na služby spojené s komplexnou údržbou počítačových sietí ako aj chodu jednotlivých PC, sme schopní dodať aj samostatné PC. Výsadou nami ponúkaných PC rozhodne nie je najnižšia cena. Vždy uprednostňujeme kvalitu pred cenou. Takže ak hľadáte kvalitu za rozumnú cenu, radi poslúžime.


Zákaznícky servis

Kladieme dôraz na servis počítačovej techniky. Servisnými službami pokrývame všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou vášho počítačového vybavenia. Základom je prispôsobenie servisného programu Vašim potrebám, tak aby sa predchádzalo maximálnemu množstvu kritických situácií. Využívame technológie, ktoré umožňujú výrazne skrátiť čas a zvýšiť kvalitu servisného zásahu. V prípade, že Vám zlyhá zariadenie, dôležité pre chod vášho počítačového systému, máme pre Vás vždy pripravené náhradné riešenie.

Zákazníkom doporučujeme využiť pravidelný servis so zmluvou, nakoľko v tomto prípade spolupráce je miera zodpovednosti na našej strane značne vyššia a nedovoľuje nám nechávať v počítačovom systéme zákazníka prázdne miesta.

Zákazník si však môže zvoliť servis bez zmluvného zabezpečenia, pri ktorom zákazník platí len vykonané zásahy. Je našou snahou poskytnúť kvalitný servis aj v tomto prípade, zákazník však musí počítať s niektorými obmedzeniami a môže sa aj stať, že servisný zásah nebude realizovaný v tak krátkej dobe, ako by si predstavoval.


Pravidelný servis so zmluvou

Zmluvný servis u nás neznamená pokrytie celého servisu jedným mesačným paušálnym poplatkom. Základom zmluvného servisu je výkon činností, ktoré umožňujú predchádzať kritickým stavom v systéme, rýchlu diagnostiku a spoľahlivé odstránenie vzniknutých problémov. Na práce pri opravách a rozširovaní systému máte zvýhodnenú sadzbu. Navyše máte istotu, že sa Vám v prípade potreby budeme venovať a z nášho produktového portfólia môžete využívať všetky služby, napríklad zapožičanie a nákup na splátky za výhodných podmienok.

 • Monitorovanie funkčnosti automatického zálohovania, automatickej aktualizácie antivírovej ochrany, interných hlásení systému, vybraných parametrov odzrkadľujúcich stav systému.
 • Uskutočňovanie programov prevencie v dohodnutom časovom intervale (HW testy, údržba dátových zložiek aplikácií, profilaktika zariadení, podrobný prehľad o konfigurácii systému .... ).
 • Garantovaný čas začiatku zásahu (obvykle do 4hodín). Máte istotu dodržania časového intervalu, realizácie dohodnutých činností, v prípade ich nedodržania sú v zmluve zakotvené sankčné poplatky voči firme I&N. Takisto bezdôvodné prerušenie práce na odstraňovaní vážneho problému sa považuje za nedbanlivosť a je voči firme I&N sankcionovaná.
 • Môžete využívať všetky produkty firmy I&N, teda aj finančné služby a zapožičiavanie techniky v plnom rozsahu
 • Zľavu na výkon prác, ktoré nie sú pokryté zmluvou vo výške 20%, nie sú účtované samostatné poplatky za zapožičanie náhradnej techniky, ktorá je v rozsahu zmluvy


Pravidelný servis bez zmluvného zabezpečenia

V tomto type spolupráce Vám zabezpečíme opravu akejkoľvek časti Vášho počítačového systému. Bez zmluvného zabezpečenia nevykonávame žiadne systematické kroky pre sledovanie prevádzky Vášho počítačového systému a preto musíte počítať s možným nárastom kritických situácií a ich následným zložitejším riešením. Ak budete argumentovať slovami, že Vám počítačový systém funguje a netreba v ňom robiť žiadne pravidelné opatrenia spolu so sledovaním prevádzky, z našej dlhoročnej skúsenosti Vám môžeme potvrdiť, že čím dlhši čas bezproblémovej prevádzky bez kvalitného servisu, tým vyššia škoda Vám vznikne.

 • Negarantovaný čas príchodu, predpokladané vybavenie požiadavky do 24 hodín.
 • Zvýšená tarifikácia v prípade nutného okamžitého zásahu, na bežné servisné zásahy je sadzba bez zľavy
 • Všetky činnosti, ktoré sa realizujú v rámci zmluvného servisu je možné objednať aj bez podpisu zmluvy a sú tarifikované podľa platného cenníku služieb.
 • Dôsledná dokumentácia zásahov a riešenia problémov je samozrejmosťou aj u tohto typu servisu
 • Využívanie finančných služieb a u služieb zapožiačania techniky sú obmedzené.
 • Nižšie záručné podmienky, než u zmluvne zabezpečeného servisu vyplývajúce z jednorázových servisných zásahov
 • Činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci pravidelného zmluvného servisu, nie je možné objednať a inštalovať ich.