TELEFÓNNE ÚSTREDNE SIEMENS

HiPath:
3300/3350 | 3500/3550 | 3700/3750 | Cordless Office

HiPath 3300/3350

Komunikačný systém HiPath 3300 / 3350 je najkompaktnejší člen rodiny HiPath 3000 pre malé a stredné podniky, umožňujúci využitie najnovších IP (Internet Protokol) technológií.

Systém HiPath 3300 je navrhovaný pre dvoch

až 96 užívateľov a ponúka také isté vlastnosti a spoľahlivosť ako väčšie modely z rodiny HiPath 3000. Pri pripojení do lokálnej siete založenej na protokole TCP/IP je možné realizovať riešenie Voice over IP s telefónmi IP (optiPoint 400) alebo softwarovými klientami (optiClient 130).

Univerzálna forma programového vybavenia systému poskytuje profesionálny rozsah funkcií podnikom (firmám) rôznych veľkostí. Pri výstavbe systémov pre firmy s pobočkovými pracoviskami je prepojenie do siete realizované pomocou výkonovo optimalizovaných sieťových protokolov CorNet N a Qsig alebo pomocou spojenia LAN-LAN založených na protokole TCP/IP.

Individuálne aplikačné riešenia sú dodávané ako systémové moduly alebo sa pripájajú sez otvorené rozhrania:

- HiPath Xpressions pre jednotný systém správ - Unified Messaging a komunikáciu na všetky smery

- HiPath ProCenter pre multimediálne riešenia zákazníckych centier

- Cenovo efektívne aplikácie pre implementáciu do zákaznického prostredia a podľa zákazníckych požidaviek.

Systém HiPath 3300 je k dispozícii v dvoch modeloch - prevedenie do 19" rozvádzača (HiPath 3300), alebo nástenný model (HiPath 3350). Prípadná migrácia (rozšírenie) na vyšší model HiPath 3500/3550 šetrí Vaše investície - oba systémy používajú rovnaké rozširujúce karty, optiPoint 500 systémové telefóny, optiPoint 400 IP telefóny a optiClient 130 IP klientov.